Informacje Podstawowe

1. Sklep internetowy Rychtyk Ślonski Sztof prowadzony jest przez firmę:

Logotypy sp. z o.o. 44-273 Rybnik ul. Niewiadomska 61c, 

NIP: 6423221088 / REGON: 385128575 / KRS: 0000820646

2. Sklep internetowy  Rychtyk Ślonski Sztof działa wyłącznie w sieci pod adresem:
www.ynsztof.pl

3. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, są to ceny brutto, nie zawierają one kosztów transportu.

4. Regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji zamówień.

Postanowienia prawne

1.Dane osobowe -
Zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych informujemy, że dane klientów są
przechowywane w bazie adresowej naszej firmy i przetwarzane wyłącznie na potrzeby działalności 
gospodarczej TDM z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie. Każda osoba której dane
znajdują się w naszej bazie klientów ma prawo do ich wglądu, poprawiania bądź żądania zaprzestania 
przetwarzania danych co jest równoznaczne z likwidacją konta.

2. Zamówienia - 
Zamówienia można sporzadzać za pośrednictwem strony internetowej www.wearthebear.pl lub
mailowo pod adresem: ynosztof@gmail.com


Realizacja i kompletowanie zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach pracy magazynu czyli 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością. Maksymalny czas realizacji zamówienia 
wynosi 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto lub w przypadku przesyłek pobraniowych 10 dni od potwierdzenia zamówienia.
Przekroczenie terminu wysyłki może być związane bardzo dużą ilością zamówień.
W takim wypadku sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.

3. Płatność – 
Za złożone Zamówienie można zapłacić wykonując przelew na konto bankowe sklepu (numer konta:08 1050 1344 1000 0090 9325 3897), za pośrednictwem płatności Przelewy 24

Zakup towaru czyli złożenie zamówienia ze zleceniem wysyłki i zaplatą przy odbiorze 
jest równoznacze z zawarciem umowy cywilnej.Nieodebranie przesyłki jest złamaniem umowy cywilnej i skutkuje 
zastosowaniem art.551 KC co może być podstawą do wszczęcia postępowania w celu odzyskania należności.
Skompletowane zamówienie zostaje nadane tylko po zatwierdzeniu przelewu na koncie sklepu. 
Wyjątkiem jest sytuacja gdy nadawana jest paczką za pobraniem.
Do każdego zamówienia dodawany jest koszt przesyłki.

Koszty przesyłek:

zgodnie z aktualną stawką wyświetlaną w koszyku

4.Przesyłka - 
Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. 
W momencie przekazania przesyłki kurierowi Klient dostaje informacje, na podany w procesie zamówienia 
adres mailowy. Przesyłkę można monitorować. 
Przesyłki kurierskie są zapakowane w opakowania kartonowe,  koperty bąbelkowe, foliopaki lub kartony(w zależności od wielkości zamówienia), oklejone taśmą firmową
i ubezpieczone. 
W przypadku gdy klient otrzyma uszkodzoną przesyłkę należy ją otworzyć w 
obecności kuriera w celu sprawdzenia zawartości przesyłki i stanu produktów. W przypadku stwierdzenia braków w
zawartości przesyłki lub uszkodzenia zawartości należy sporządzić protokół stanu przesyłki i towaru, 
oraz skontaktować się z obsługą Sklepu. 
Sklep niezależnie od procedury trwającej u Kuriera dośle brakujący produkt lub zwróci jego równowartość.
Klient zobowiązany jest otworzyć oraz zbadać stan przesyłki i zawartość w obecności kuriera.


5. Zwroty-Wymiana 
Każdy klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru(odstąpienia od umowy) lub wymiany w przeciągu 14 dni od daty 
otrzymania przesyłki.
W celu dokonania zwrotu/wymiany klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu drogą mailową bądź telefonicznie.
Towar powinien być zwracany wraz z dowodem zakupu w oryginalnym opakowaniu, z metkami producenta, nieuszkodzony i 
bez śladów użytkowania. Jeśli zawartość paczki nie spełnia wymogów sklepu towar odesłany zostanie na koszt klienta. 
Po otrzymaniu zwrotu towar zostaje sprawdzany a następnie jego równowartość przelana na konto bankowe wskazane 
przez klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu, potrącając koszt przekazu pocztowego, 
w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru. 
Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient.

6. Reklamacje - 
Każdy oferowany produkt jest objęty rękojmią producenta. W przypadku gdy produkt jest wadliwy, niekompletny
lub zaistniała niezgodność pomiędzy ofertą a otrzymanym produktem, przyjmujemy reklamację do rozpatrzenia.
W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą sklepu drogą mailową
bądź telefonicznie. Wadliwy produkt prosimy odesłać na adres 44-273 Rybnik ul. Niewiadomska 61c
Zgodnie z obowiązującymi zasadami dział reklamacji ma 14 dni od wpłynięcia wniosku reklamacyjnego na rozpatrzenie 
reklamacji, po czym towar jest naprawiany, wymieniany lub jego wartość zostaje zwrócona klientowi.
Reklamacji NIE PODLEGAJĄ wszelkiego rodzaju uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym 
użytkowaniem oraz uszkodzenia mechaniczne.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego, 
a wobec Konsumentów w szczególności Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) z 
późniejszymi zmianami.

Polityka Prywatności

1. Właścicielem i administratorem serwisu ynosztof.pl jest firma Logotypy sp. z o.o. 44-273 Rybnik ul. Niewiadomska 61c, 

NIP: 6423221088 / REGON: 385128575 / KRS: 0000820646


administratorze danych – rozumie się przez to Logotypy sp. z o.o. Ilekroć poniżej jest mowa o:

przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takiej jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą,
zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie,
3. W celu dokonania zakupów w Sklepie Internetowym ynosztof.pl wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zakupów.

4. Rejestrując się w Sklepie Internetowym  ynosztof.pl Klient jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

5. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

7. Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

8. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

9. Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.

10. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

11. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać i usuwać.

12. Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.

13. Usuwanie danych osobowych przez administratora serwisu nie wymaga zgody osoby, której dotyczą.

14. SERWIS NIE ZBIERA W SPOSÓB AUTOMATYCZNY ŻADNYCH INFORMACJI, Z WYJĄTKIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W PLIKACH COOKIES.
15. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

16. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Logotypy sp. z o.o. 44-273 Rybnik ul. Niewiadomska 61c

17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
18. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

19. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
20. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

21. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

22. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

23. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.